ผู้เขียน: admin

พาเลทไม้, ลังทึบ, ลังโปร่ง ฐานเครื่องจักรโรงงาน, ไม้ท่อนรองสินค้า Stopper แท่นรองสินค้า, วัสดุแพ็คเกจจิ้งประเภทไม้ทุกชนิด

พาเลทแบบสี่คาน

พาเลทไม้, ลังทึบ, ลังโปร่ง ฐานเครื่องจักรโรงงาน, ไม้ท่อนรองสินค้า Stopper แท่นรองสินค้า, วัสดุแพ็คเกจจิ้งประเภทไม้ทุกชนิด

พาเลทไม้ แบบขาลูกเต๋า (Block Design) หรือพาเลทไม้แบบสี่คาน งาของรถยกสามารถเข้าได้ทั้ง 4 ด้าน 

พาเลทแบบสี่คานมีหลากหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะของการใช้งาน แพลเลตแบบสี่คานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อุตสาหกรรมการขนส่งนิยมใช้กันมากขึ้น วัสดุที่นำมาผลิตเป็นพาเลทหาได้ง่าย เข้าได้ 2 ทาง แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1 – 1.5 ตัน ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลาการผลิตรวดเร็ว คุณภาพส่งออก มีการอัดน้ำยากันปลวก มอด แมลง เชื้อราในเนื้อไม้ ความชื้น ผ่านมาตราฐาน IPPC เลขที่ TH – 0063

ข้อดีของพาเลทแบบสี่คาน
– เป็นพาเลทที่สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1 – 1.5 ตัน
– ใช้ระยะเวลาการผลิตรวดเร็ว
– สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– ผ่านมาตราฐาน IPPC
– วัสดุที่นำมาทำสามารถหาได้ง่าย
– ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก มอด แมลง
– สามารถซ่อมแซม ดูแล และเก็บรักษาได้
– สามารถส่งออกได้ผ่านมาตราฐานIPPC

สนใจสอบถามได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อตรง 083-9194425 (คุณกำพล)

Mobile Office:086-3993315-6
Office:038-452894-5
Fax:038-451222

พาเลทแบบไม้คาน

พาเลทแบบไม้คาน

พาเลทแบบไม้คาน
พาเลทแบบไม้คาน

พาเลทแบบไม้คาน

พาเลทไม้ ใช้ในอุตสาหกรรมการส่งออก หรือใช้หมุนเวียนภายในประเทศ พาเลทไม้ ที่ได้ผ่านกระบวนการอัดน้ำยาอบแห้งตามมาตรฐาน IPPC (ISPM15) จึงไม่พบปัญหาเรื่องการเกิดเชื้อรา, ความชื้น, แมลง, เหาหนังสือ และเสี้ยนไม้ พาเลทไม้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1. พาเลทไม้ แบบไม้คาน (Stringer Design) สามารถจำแนกประเภทได้อีก 2 ประเภท คือ พาเลทไม้ แบบไม้คานประเภทขาเต็ม งาของรถยกสามารถเข้าได้เพียง 2 ทาง 
พาเลทแบบสี่คานมีหลากหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะของการใช้งาน แพลเลตแบบสี่คานก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อุตสาหกรรมการขนส่งนิยมใช้กันมากขึ้น วัสดุที่นำมาผลิตเป็นพาเลทหาได้ง่าย เข้าได้ 2 ทาง แข็งแรง ทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1 – 1.5 ตัน ราคาไม่แพง ใช้ระยะเวลาการผลิตรวดเร็ว คุณภาพส่งออก มีการอัดน้ำยากันปลวก มอด แมลง เชื้อราในเนื้อไม้ ความชื้น ผ่านมาตราฐาน IPPC เลขที่ TH – 0063

ข้อดีของพาเลทแบบสี่คาน
– เป็นพาเลทที่สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 1 – 1.5 ตัน
– ใช้ระยะเวลาการผลิตรวดเร็ว
– สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– ผ่านมาตราฐาน IPPC
– วัสดุที่นำมาทำสามารถหาได้ง่าย
– ไม่มีปัญหาเรื่องปลวก มอด แมลง
– สามารถซ่อมแซม ดูแล และเก็บรักษาได้
– สามารถส่งออกได้ผ่านมาตราฐาน IPPC

พาเลทไม้ แบบไม้คานประเภท ขาเว้า ตรงที่งาของรถยก สามารถเข้าได้ทั้งหมด 4 ทาง เป็นพาเลทที่ถูกออกแบบมาให้เพื่อรถโฟคลิฟ สามารถนำงาของรถ เสียบเข้าได้ทั้งสี่ทิดทาง และเป็นพาเลทที่สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้ประมาณ 1 – 1.5 ตัน นอกจากนี้ยังเป็นพาเลทที่ส่งออกได้ ผ่านมาตราฐานของอุตสาหกรรมการขนส่ง และมาตราฐาน IPPC และผ่านการอัดอบน้ำยากัน ปลวก มอด แมลง และกันเชื้อราในเนื้อไม้ และยังสามารถเก็บดูแลรักษาง่าย ซ่อมแซมได้ ข้อดีของพาเลทแบบคานเว้า
– ราคาถูก สินค้าที่นำมาทำเป็นพาเลทหาได้ง่าย
– สามารถซ่อมแซมได้ และเก็บดูแลรักษาง่าย
– ผ่านมาตราฐานอุตสาหกรรมการขนส่ง และ มาตราฐาน IPPC
– สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– มีความแข็งแรง ทนทาน รับน้ำหนักสินค้าได้ดี

Old wooden wall and green bicycle

Fruitcake marzipan topping tootsie roll cheesecake jelly-o topping. Fruitcake brownie muffin soufflé chocolate cake jelly-o chocolate cake cheesecake. Bear claw bear claw pie liquorice jelly beans tart. Tart candy pastry chocolate bar sweet. Topping unerdwear.com tootsie roll gingerbread chocolate danish cupcake. Halvah macaroon candy canes jelly-o halvah. Dragée marshmallow fruitcake powder lemon drops. Jujubes liquorice cotton candy danish muffin pastry marshmallow cupcake apple pie. Cupcake oat cake liquorice chupa chups jelly apple pie donut.

Macaroon cake fruitcake jelly beans caramels bonbon gummi bears. Biscuit unerdwear.com apple pie wafer bear claw cookie gummies. Gummies oat cake apple pie dragée marshmallow. Lemon drops halvah jelly beans. Carrot cake bear claw gummi bears tart cake jelly beans toffee muffin. Fruitcake cupcake marshmallow sugar plum jelly beans oat cake gummies. Bear claw tootsie roll sugar plum jujubes chocolate cake. Tart unerdwear.com gummi bears jelly beans sweet roll jelly-o macaroon pastry.

A boy leaning on the Wall

Wafer croissant sweet marzipan. Sesame snaps sweet gingerbread pie jelly tiramisu oat cake. Biscuit caramels fruitcake chupa chups. Pie ice cream marzipan danish bonbon jelly chocolate cake applicake. Ice cream ice cream muffin cookie apple pie biscuit toffee applicake. Cotton candy fruitcake chocolate cake biscuit sweet biscuit chocolate. Lemon drops cupcake pie tiramisu. Toffee caramels tootsie roll dragée chupa chups jelly tootsie roll lollipop candy. Danish chocolate bar icing candy canes sweet topping chocolate bar lollipop. Bear claw candy tart chupa chups candy canes lollipop cake. Gingerbread chocolate cake pudding icing. Icing caramels oat cake toffee. Bear claw soufflé cake.
Wafer croissant sweet marzipan. Sesame snaps sweet gingerbread pie jelly tiramisu oat cake. Biscuit caramels fruitcake chupa chups. Pie ice cream marzipan danish bonbon jelly chocolate cake applicake. Ice cream ice cream muffin cookie apple pie biscuit toffee applicake. Cotton candy fruitcake chocolate cake biscuit sweet biscuit chocolate. Lemon drops cupcake pie tiramisu. Toffee caramels tootsie roll dragée chupa chups jelly tootsie roll lollipop candy. Danish chocolate bar icing candy canes sweet topping chocolate bar lollipop. Bear claw candy tart chupa chups candy canes lollipop cake. Gingerbread chocolate cake pudding icing. Icing caramels oat cake toffee. Bear claw soufflé cake.


English EN Japanese JA Thai TH
@2019 Design BY HOMPOM