เกี่ยวกับเรา

               บริษัท สยามแพ็คกิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ( siam packing center) มีประสบการณ์ด้านการผลิตไม้พาเลทและลังไม้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีปริมาณ เนื้อที่ของโรงงาน 6 ไร่ ได้จดทะเบียนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 จากเดิมเป็น บริษัท สยามเจนเนอรัลแพ็คกิ้ง จำกัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549

ความเป็นมาเกี่ยวกับบริษัท

               บริษัท สยามแพ็คกิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ( siam packing center) มีประสบการณ์ด้านการผลิตไม้พาเลทและลังไม้มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ปริมาณ เนื้อที่ของโรงงาน 6 ไร่ ได้จดทะเบียนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 จากเดิมเป็นบริษัท สยามเจนเนอรัลแพ็คกิ้ง จำกัด ซึ่งจัดตั้งเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2549   บริษัท สยามแพ็คกิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด

กรรมการบริษัทมีเพียงคนเดียว คือ นายกำพล แย้มบาน  เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0205554025861 บริษัท สยามแพ็คกิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการผลิตและจำหน่ายวัสดุแพ็คกิ้ง ไม้ท่อนรองพื้น วงกบ ประตู หน้าต่าง

ข้อมูลทั่วไป

                บริษัท สยามแพ็คกิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด ใช้ไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่จากภาคใต้ซึ่งมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่อีกทั้งยังใช้ไม้จากต่างประเทศเช่นไม้สนนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และยังมีการนำไม้มือสองนำกลับมาใช้ใหม่อีกด้วย เพื่อช่วยลดโลกร้อน บริษัทเรามีความพร้อมครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบอัดน้ำยาแรงดันสูงสำหรับรักษาเนื้อไม้
เตาอบแห้งอุณหภูมิสูงและระบบยาได้มาตรฐานจากบริษัทชั้นนำย่าง SGS ได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร โดยได้รับมาตรฐานวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก ตามข้อตกลงของ IPPC ( ISPM 15 ) มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการ Fumigateและประทับตรา IPPC บริษัทเรายังบุคลากรในการช่วยบริการลูกค้าทางด้านออกแบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการใช้งานของลูกค้าอีกด้วยและยังทำให้การผลิตถูกต้อง